VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V viviebikes.com, berieme vaše súkromie veľmi vážne.Robíme všetko pre to, aby sme si zachovali dôveru, ktorú do nás vkladáte.Prečítajte si prosím nižšie ďalšie podrobnosti týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov.Vaše používanie webovej stránky predstavuje súhlas s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako sa zhromažďujú, používajú, zdieľajú a spracúvajú vaše osobné údaje, keď navštívite alebo uskutočníte nákup od viviebikes.com(súhrnne „my“, „nás“ alebo „náš“) .

OSOBNÉ INFORMÁCIE, KTORÉ Zhromažďujeme

Osobné údaje sú informácie, ktoré možno použiť na priamu alebo nepriamu identifikáciu.Osobné údaje zahŕňajú aj anonymné údaje, ktoré sú prepojené s informáciami, ktoré je možné použiť na priamu alebo nepriamu identifikáciu.Osobné údaje nezahŕňajú údaje, ktoré boli nenávratne anonymizované alebo agregované tak, že nám už neumožňujú, či už v kombinácii s inými informáciami alebo inak, vašu identifikáciu.

Dodržiavame zásady zákonnosti, legitimity a transparentnosti, používame a spracúvame čo najmenej údajov v rámci obmedzeného rozsahu účelu a prijímame technické a administratívne opatrenia na ochranu bezpečnosti údajov.Osobné údaje používame na pomoc pri overovaní účtov a aktivity používateľov, ako aj na podporu bezpečnosti a zabezpečenia, napríklad monitorovaním podvodov a vyšetrovaním podozrivých alebo potenciálne nezákonných aktivít alebo porušení našich podmienok alebo zásad.Takéto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme pomôcť zaistiť bezpečnosť našich produktov a služieb.

Tu je popis typov osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať a ako ich môžeme použiť:

ⅰ.Údaje o využívaní našich služieb a produktov:

Keď navštívite stránku, automaticky zhromažďujeme určité informácie o vašom zariadení, vrátane informácií o vašom webovom prehliadači, IP adrese, časovom pásme a niektorých súboroch cookie, ktoré sú nainštalované vo vašom zariadení.Okrem toho, keď si prehliadate stránku, zhromažďujeme informácie o jednotlivých webových stránkach alebo produktoch, ktoré si prezeráte, aké webové stránky alebo hľadané výrazy vás priviedli na stránku a informácie o tom, ako s touto stránkou interagujete.Tieto automaticky zhromažďované informácie označujeme ako „Informácie o zariadení“.

Informácie o zariadení zhromažďujeme pomocou nasledujúcich technológií:

  1. „Cookies“ sú dátové súbory, ktoré sú umiestnené na vašom zariadení alebo počítači a často obsahujú anonymný jedinečný identifikátor.Ďalšie informácie o súboroch cookie a o tom, ako zakázať súbory cookie, nájdete na adrese http://www.všetko o súboroch cookie.org.
  2. „Súbory denníka“ sledujú akcie vyskytujúce sa na stránke a zhromažďujú údaje vrátane vašej IP adresy, typu prehliadača, poskytovateľa internetových služieb, odkazujúcich/výstupných stránok a dátumových/časových pečiatok.
  3. „Web beacons“, „tagy“ a „pixely“ sú elektronické súbory používané na zaznamenávanie informácií o tom, ako si prehliadate stránku.

.Údaje, ktoré poskytujete:

Okrem toho, keď uskutočníte nákup alebo sa pokúsite o nákup prostredníctvom stránky, zhromažďujeme od vás určité informácie vrátane vášho mena, fakturačnej adresy, dodacej adresy, platobných údajov (ako je číslo vašej kreditnej/debetnej karty), e-mailovú adresu a telefónne číslo.Tieto informácie označujeme ako „Informácie o objednávke“.

Keď v týchto zásadách ochrany osobných údajov hovoríme o „osobných údajoch“, hovoríme o informáciách o zariadení aj o informáciách o objednávke.

AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ INFORMÁCIE?

Informácie o objednávke, ktoré zhromažďujeme vo všeobecnosti, používame na splnenie akýchkoľvek objednávok zadaných prostredníctvom stránky (vrátane spracovania vašich platobných údajov, zabezpečenia dopravy a poskytovania faktúr a/alebo potvrdení objednávok).Okrem toho tieto informácie o objednávke používame na:

  1. Nebudeme používať zhromažďovanie osobných údajov používateľov ako hlavný účel.
  2. Komunikujte s vami;
  3. Preverte naše objednávky na potenciálne riziko alebo podvod;
  4. Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame na zlepšenie vášho zážitku z našej webovej stránky a našich produktov a služieb;
  5. Tieto informácie neprenajímame ani nepredávame žiadnej tretej strane.
  6. Bez vášho súhlasu nepoužijeme vaše osobné údaje ani obrázky na reklamu.

Informácie o zariadení, ktoré zhromažďujeme, používame na to, aby sme nám pomohli zistiť potenciálne riziko a podvod (najmä vašu IP adresu) a všeobecnejšie na zlepšenie a optimalizáciu našej stránky (napríklad generovaním analýzy o tom, ako naši zákazníci prehliadajú a interagovať s touto stránkou a posúdiť úspešnosť našich marketingových a reklamných kampaní).

ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje zdieľame iba so službami Shopify a Google.Náš obchod je hosťovaný na Shopify Inc.Poskytujú nám platformu online elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby, viac o tom, ako Shopify používa vaše osobné údaje, si môžete prečítať tu: https://www.shopify.com/legal/privacy.Službu Google Analytics používame aj na to, aby nám pomohla pochopiť, ako naši zákazníci používajú túto stránku. Viac o tom, ako spoločnosť Google používa vaše osobné údaje, si môžete prečítať tu: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Nakoniec môžeme tiež zdieľať vaše osobné údaje, aby sme dodržali platné zákony a predpisy, aby sme odpovedali na predvolanie, príkaz na prehliadku alebo inú zákonnú žiadosť o informácie, ktoré dostaneme, alebo aby sme inak chránili naše práva.

Okrem toho nebudeme vaše osobné údaje zdieľať so žiadnymi inými tretími stranami.

ZABEZPEČENIE INFORMÁCIÍ

Na ochranu vašich osobných údajov prijímame primerané preventívne opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy v odvetví, aby sme zaistili, že sa nevhodne nestratí, nezneužijú, nesprístupnia, nezverejnia, nezmenia alebo nezničia.

Všetka komunikácia s našou webovou stránkou prebieha pomocou technológie šifrovania Secure Socket Layer (SSL).Vďaka nášmu používaniu technológie šifrovania SSL sú všetky informácie komunikované medzi vami a našou webovou stránkou zabezpečené.

O COOKIES

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý bol uložený do vášho počítača alebo mobilného zariadenia a načítaný z vášho počítača alebo mobilného zariadenia počas budúcich návštev. My používame súbory cookie na zlepšenie a zjednodušenie vašej návštevy.Cookies nepoužívame na ukladanie osobných údajov alebo poskytovanie informácií tretím stranám.

Existujú dva typy súborov cookie: trvalé a dočasné (súbory cookie relácie).Trvalé cookies budú uložené vo forme súborov na vašom počítači alebo mobilnom zariadení po dobu nie dlhšiu ako 12 mesiacov.Súbory cookie relácie sú dočasne uložené a zmiznú, keď zatvoríte reláciu prehliadača.

Ak pri prihlásení zvolíte možnosť „zapamätať si ma“, použijeme trvalé súbory cookie na uloženie vášho výberu úvodnej stránky a uloženie vašich údajov.

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

Súbory cookie používame na poskytovanie, ochranu a zlepšovanie našich produktov a služieb, napríklad prispôsobením obsahu, ponúkaním a meraním reklám, pochopením správania používateľov a poskytovaním bezpečnejšej skúsenosti.Upozorňujeme, že konkrétne súbory cookie, ktoré môžeme používať, sa líšia v závislosti od konkrétnych webových stránok a služieb, ktoré používate.

SÚBORY COOKIES TRETÍCH STRÁN

Určité osobné údaje sprístupňujeme strategickým partnerom, ktorí s nami spolupracujú pri poskytovaní našich produktov a služieb alebo nám pomáhajú ponúkať zákazníkom.Osobné údaje budeme zdieľať iba s týmito spoločnosťami za účelom poskytovania alebo zlepšovania našich produktov, služieb a reklamy; nebudú zdieľané s tretími stranami na ich vlastné marketingové účely bez vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu.Na zhromažďovanie štatistických informácií v súhrnnej forme v analytických nástrojoch, ako je Google Analytics, používame súbory cookie tretích strán.Používané súbory cookie sú trvalé aj dočasné súbory cookie (súbory cookie relácie).Trvalé cookies nesmú byť uložené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení dlhšie ako 24 mesiacov.

ZVEREJNENIE ALEBO UKLADANIE, PRENOS A SPRACOVANIE ÚDAJOV

ⅰ.Plnenie zákonných povinností:

Vzhľadom na záväzné zákony Európskeho hospodárskeho priestoru alebo krajiny, v ktorej používateľ žije, existujú alebo nastali určité právne úkony a je potrebné splniť určité zákonné povinnosti.Zaobchádzanie s osobnými údajmi obyvateľov EHP --- Ako je popísané nižšie, ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore (EHP), naše spracovanie vašich osobných údajov bude legitímne: Vždy, keď budeme vyžadovať váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, takéto spracovanie bude odôvodnené podľa článku 6 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) („GDPR“).

ⅱ.Na účely primeranej implementácie alebo aplikácie tohto článku:

Osobné údaje môžeme zdieľať so všetkými našimi pridruženými spoločnosťami.V prípade zlúčenia, reorganizácie, akvizície, spoločného podniku, postúpenia, odčlenenia, prevodu alebo predaja alebo likvidácie celého nášho podniku alebo jeho časti, a to aj v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným alebo podobným konaním, môžeme previesť akékoľvek a všetky osobné údaje príslušnej tretej strane.Osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak v dobrej viere rozhodneme, že zverejnenie je primerane potrebné na ochranu našich práv a uplatňovanie dostupných nápravných opatrení, presadzovanie našich zmluvných podmienok, vyšetrovanie podvodov alebo ochranu našich operácií alebo používateľov.

ⅲ.Súlad s právnymi predpismi a bezpečnosť alebo ochrana iných práv

Na základe zákona, právneho procesu, súdneho sporu a/alebo žiadostí verejných a vládnych orgánov v krajine vášho bydliska alebo mimo nej môže byť potrebné, aby sme zverejnili osobné údaje.Osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak zistíme, že na účely národnej bezpečnosti, presadzovania práva alebo iných záležitostí verejného významu je zverejnenie nevyhnutné alebo vhodné.

LINK

Viviebikes.com môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a tieto odkazy nie sú pod naším dohľadom.Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ochranu súkromia alebo obsahu týchto stránok, ale tieto odkazy poskytujeme, aby sme návštevníkom uľahčili hľadanie ďalších informácií o konkrétnych témach.

AUTORSKÉ PRÁVA

Obsah tejto webovej stránky je chránený autorským právom a je majetkom spoločnosti viviebikes.com

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré stránka alebo jej poskytovateľ služieb prenesie na pevný disk vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača (ak je to povolené).Tieto súbory umožňujú webu alebo systému poskytovateľa služieb rozpoznať váš prehliadač a zachytiť a zapamätať si určité informácie.
Súbory cookie používame v prospech používateľov.Uložením používateľského mena a hesla do súboru cookie sa môžete rýchlejšie prihlásiť.Súbory cookie nám pomáhajú zapamätať si a spracovať položky vo vašom nákupnom košíku, pochopiť a uložiť vaše preferencie pre budúce návštevy, sledovať reklamy a zhromažďovať súhrnné údaje o návštevnosti webových stránok a interakciách s webovými stránkami, aby sme vám v budúcnosti mohli poskytnúť lepší zážitok a nástroj.

WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Niekedy sa môžeme rozhodnúť zahrnúť alebo poskytnúť produkty alebo služby tretích strán na našej webovej stránke podľa vlastného uváženia.Tieto webové stránky tretích strán majú nezávislé zásady ochrany osobných údajov.Preto nie sme zodpovední za obsah a aktivity týchto prepojených stránok.Napriek tomu sme stále odhodlaní chrániť integritu našej webovej stránky a vítame akúkoľvek spätnú väzbu na tieto webové stránky.Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výlučne na údaje, ktoré zbierame prostredníctvom našich produktov a služieb.Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov akejkoľvek tretej strany predtým, ako budete pokračovať v používaní jej webových stránok, produktov alebo služieb.

NESLEDOVAŤ

Upozorňujeme, že nemeníme postupy zhromažďovania a používania údajov na našej lokalite, keď z vášho prehliadača vidíme signál Nesledovať.

VAŠE PRÁVA 

Právo na prístup k informáciám, ktoré o vás uchovávame.Ak si želáte byť informovaní, aké osobné údaje o vás uchovávame, kontaktujte nás.

Požiadajte o opravu svojich osobných údajov.Máte právo na aktualizáciu alebo opravu vašich údajov, ak sú tieto informácie nepresné alebo neúplné.

Požiadajte o vymazanie svojich osobných údajov.Máte právo nás požiadať o vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré získame priamo od vás.

Ak si chcete tieto práva uplatniť, kontaktujte nás e-mailom na adrese info@viviebike.com.

ZABEZPEČENIE, INTEGRITA A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Keď zadáte objednávku prostredníctvom stránky, budeme uchovávať informácie o vašej objednávke pre naše záznamy, pokiaľ a kým nás nepožiadate o vymazanie týchto informácií.Používame primerané technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu a prevenciu neoprávneného prístupu k vašim údajom a na správne používanie údajov, ktoré zhromažďujeme.Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov uvedených v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania.

NEPLATÍCI

Stránka nie je určená pre osoby mladšie ako 18 rokov.Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od nikoho mladšieho ako 18 rokov.Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu info@viviebike.com.Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

ZMENY

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov.Zmeny a upresnenia nadobudnú účinnosť ihneď po ich zverejnení na webovej stránke. 

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby odrážali napríklad zmeny v našich postupoch alebo z iných prevádzkových, právnych alebo regulačných dôvodov.Všetky vykonané zmeny budú zverejnené tu.

VÁŠ SÚHLAS

Používaním našej webovej stránky súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov.Ak nesúhlasíte s upraveným Vyhlásením o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás, zdržte sa používania našich produktov alebo služieb a kontaktujte nás  , aby sme zrušili akýkoľvek účet, ktorý ste si vytvorili.

AKO VÁS MÔŽEM KONTAKTOVAŤ?

Pozývame vás, aby ste nás kontaktovali e-mailom, ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa našich Zásad ochrany osobných údajov.Ak chcete: získať prístup, opraviť, upraviť alebo vymazať akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme, podať sťažnosť alebo len chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nášho úradníka pre dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov na adrese: info@viviebike.com