viviebike Inc.

Naposledy aktualizované 30. januára 2021

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na vaše darčekové karty viviebike („darčekové karty“).

1. Nákup a použitie darčekovej karty.

Darčekové poukážky je možné zakúpiť online v internetovom obchode viviebikes.com. Darčekové karty je možné uplatniť v našich predajniach alebo na našej webovej stránke. Na nákup a uplatnenie darčekových kariet sa nevzťahujú žiadne dane. Upozorňujeme, že darčekové karty zakúpené na našej webovej stránke (viviebikes.com) je možné uplatniť iba na našej webovej stránke.

2. Uplatnite darčekovú kartu.

Darčekové poukážky je možné zameniť za nákup vhodného tovaru a služieb online na viviebikes.com.

3. Žiadne uplynutie platnosti ani poplatky.

Platnosť darčekových kariet nevyprší. S darčekovými kartami nie sú spojené žiadne poplatky za nečinnosť ani iné poplatky.

4. Doručenie darčekových kariet zakúpených online.

Darčekové karty zakúpené online cez viviebikes.com sa doručujú v digitálnej forme a budú odoslané e-mailom priamo kupujúcemu alebo osobe, ktorú kupujúci označí ako príjemcu.  Digitálne darčekové karty sa posielajú e-mailom priamo kupujúcemu alebo osobe, ktorú kupujúci označí ako príjemcu, a zvyčajne dorazia do niekoľkých hodín po objednávke. Upozorňujeme, že viviebike nezodpovedá za nesprávne doručenie digitálnej darčekovej karty v dôsledku zadania nesprávnej e-mailovej adresy.

5. Riziko straty, nevratné, nie je určené na ďalší predaj.

viviebike nezodpovedá za stratené alebo odcudzené darčekové karty. Stratené alebo odcudzené darčekové poukážky nie je možné nahradiť. Všetky predaje darčekových kariet sú konečné a nevratné. Darčekové karty nie je možné previesť na inú darčekovú kartu za určitú hodnotu ani vymeniť za hotovosť, šek alebo kredit (okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon). Zaobchádzajte s darčekovými kartami ako s hotovosťou a nezabudnite svoje darčekové karty zodpovedajúcim spôsobom zabezpečiť. viviebike si vyhradzuje právo odmietnuť uznanie darčekovej karty, ak má viviebike dôvodné podozrenie, že darčeková karta bola získaná podvodom alebo nezákonne.

6. Dopyt na zostatok.

Ak chcete skontrolovať zostatok na svojich darčekových poukážkach, navštívte viviebike Centrum pomoci a odošlite žiadosť.


7. Všeobecné

Kúpou, používaním alebo prijatím darčekových kariet súhlasíte s dodržiavaním týchto obchodných podmienok pre darčekové karty. viviebike si vyhradzuje právo (1) kedykoľvek upraviť alebo doplniť podmienky darčekových kariet; (2) zrušiť platnosť darčekových kariet bez vrátenia peňazí, zrušiť alebo obmedziť objednávky, pozastaviť alebo ukončiť možnosť používať naše služby, ak má viviebike podozrenie, že darčeková karta bola získaná, použitá, aplikovaná podvodne, nezákonne alebo v rozpore s týmito zmluvnými podmienkami pre darčekové karty .