ОБЩ ПРЕГЛЕД

Този уебсайт се управлява от VIVI.В целия сайт термините „ние“, „нас“ и „наши“ се отнасят за VIVI.VIVI предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, при условие че приемете всички правила, условия, политики и забележки, посочени тук.

Посещавайки нашия сайт и/или закупувайки нещо от нас, вие се включвате в нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните правила и условия („Правила и условия“, „ Условия”), включително тези допълнителни правила и условия и политики, посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка.Тези Правила и условия се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Правила и условия, преди да влезете или използвате нашия уебсайт.С достъпа до или използването на която и да е част от сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Правила и условия.Ако не сте съгласни с всички правила и условия на това споразумение, тогава нямате право на достъп до уебсайта или да използвате каквито и да е Услуги.Ако тези Правила и условия се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Правила и условия.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на Правилата и условията.Можете да прегледате най-актуалната версия на Правилата и условията по всяко време на тази страница.Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от тези Общи условия, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт.Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени.Продължаващото използване или достъп до уебсайта след публикуване на каквито и да било промени означава приемане на тези промени.

Нашият магазин се хоства на Shopify Inc.Те ни предоставят платформата за онлайн електронна търговия, която ни позволява да ви продаваме нашите продукти и услуги.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

С приемането на настоящите Общи условия вие декларирате, че сте навършили пълнолетие във вашия щат или провинция на пребиваване или че сте навършили пълнолетие във вашия щат или провинция на пребиваване и вие сте ни дали съгласието си да позволим на всички ваши непълнолетни лица да използват този сайт.
Не можете да използвате нашите продукти за каквато и да е незаконна или неразрешена цел, нито можете, като използвате Услугата, да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, но не само, закони за авторското право).
Не трябва да предавате никакви червеи или вируси или какъвто и да е код с разрушителен характер.
Нарушение или нарушение на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Вашите Услуги.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да откажем услугата на всеки по каквато и да е причина и по всяко време.
Вие разбирате, че вашето съдържание (без информация за кредитна карта) може да бъде прехвърлено некриптирано и включва (a) предавания през различни мрежи; и (б) промени за съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства.Информацията за кредитната карта винаги е криптирана по време на прехвърляне през мрежи.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате каквато и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъп до Услугата или всеки контакт на уебсайта, чрез който Услугата се предоставя без изрично писмено разрешение от наша страна.
Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или засягат по друг начин тези Условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И НАВОРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална.Материалът на този сайт е предоставен само за обща информация и не трябва да се разчита или използва като единствена основа за вземане на решения без справка с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация.Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш собствен риск.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация.Историческата информация по необходимост не е актуална и се предоставя само за справка.Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт.Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - МОДИФИКАЦИИ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените за нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото по всяко време да модифицираме или прекратим Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.
Ние няма да носим отговорност пред вас или пред която и да е трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Определени продукти или услуги може да са достъпни изключително онлайн чрез уебсайта.Тези продукти или услуги може да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само съгласно нашата Политика за възстановяване на суми.
Положихме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се показват в магазина.Не можем да гарантираме, че дисплеят на монитора на вашия компютър, който и да е цвят, ще бъде точен.
Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги до всяко лице, географски регион или юрисдикция.Можем да упражним това право за всеки отделен случай.Ние си запазваме правото да ограничаваме количествата на продуктите или услугите, които предлагаме.Всички описания на продукти или цените на продуктите подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по наше лично усмотрение.Ние си запазваме правото да прекратим всеки продукт по всяко време.Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна, когато е забранена.
Ние не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или други материали, закупени или получени от вас, ще отговарят на вашите очаквания или че всякакви грешки в услугата ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ФАКТУРАНЕ И СМЕТКА

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас.Можем по свое усмотрение да ограничим или анулираме количествата, закупени на човек, на домакинство или на поръчка.Тези ограничения може да включват поръчки, направени от или под същия клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране и/или доставка.В случай, че направим промяна или анулираме поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейл адреса и/или адреса за фактуриране/телефонния номер, предоставени по време на направата на поръчката.Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наша преценка изглеждат направени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и акаунт за всички покупки, направени в нашия магазин.Вие се съгласявате незабавно да актуализирате своя акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на изтичане, така че да можем да завършим вашите транзакции и да се свържем с вас, ако е необходимо.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата Политика за възстановяване на средства.

РАЗДЕЛ 7 - ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Може да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, върху които нито наблюдаваме, нито имаме никакъв контрол или информация.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти „както е“ и „както е налично“ без никакви гаранции, заявления или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение.Ние няма да носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.
Всяко използване от ваша страна на незадължителните инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш собствен риск и усмотрение и трябва да сте сигурни, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответен доставчик(и) трета страна.
В бъдеще можем също така да предлагаме нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси).Такива нови функции и/или услуги също са предмет на тези Правила и условия.

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата услуга, може да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни на този сайт може да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас.Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никаква отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни, или за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за каквато и да е вреда или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или всякакви други транзакции, направени във връзка с уебсайтове на трети страни.Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се включите в каквато и да е транзакция.Жалби, претенции, притеснения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 - ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОМЕНТАРИ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ СТАВКИ

Ако, по наше искане, изпратите определени конкретни предложения (например записи за конкурс) или без искане от наша страна, вие изпращате творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл , по пощата или по друг начин (наричани заедно „коментари“), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по друг начин във всякаква среда всички коментари, които ни препращате .Ние сме и няма да бъдем задължени (1) да поддържаме поверителни коментари; (2) да плати обезщетение за всякакви коментари; или (3) за да отговорите на всякакви коментари.
Можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по свое усмотрение като незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо или нарушава интелектуалната собственост на която и да е страна или настоящите Правила и условия.
Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават никакви права на трети страни, включително авторско право, търговска марка, поверителност, личност или други лични или права на собственост.Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконен, обиден или нецензурен материал, или да съдържат компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който би могъл по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или който и да е свързан уебсайт.Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой друг освен себе си или по друг начин да заблуждавате нас или трети страни по отношение на произхода на коментарите.Вие носите цялата отговорност за всички коментари, които правите, и тяхната точност.Ние не поемаме отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или трета страна.

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Изпращането на лична информация от вас чрез магазина се урежда от нашата Политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога може да има информация на нашия сайт или в Услугата, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продукти, транзитните времена и наличността.Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително известие (включително след като сте изпратили поръчката си) .
Ние не се задължаваме да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информация за цените, освен ако не се изисква от закона.Никаква посочена дата за актуализация или опресняване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, не трябва да се счита за посочване, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е била променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

В допълнение към другите забрани, посочени в Правилата и условията, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (a) за каквато и да е незаконна цел; (b) за привличане на други да извършват или участват в незаконни действия; (c) за нарушаване на международни, федерални, провинциални или щатски разпоредби, правила, закони или местни наредби; (d) за нарушаване или нарушаване на нашите права на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; (д) за тормоз, злоупотреба, обида, нараняване, клевета, клевета, пренебрежение, сплашване или дискриминация въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) за предоставяне на невярна или подвеждаща информация; (g) за качване или предаване на вируси или всякакъв друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще засегне функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; (h) за събиране или проследяване на лична информация на други лица; (i) за спам, фиш, фармация, претекст, паяк, обхождане или скрейп; (j) за всякакви неприлични или неморални цели; или (k) за намеса или заобикаляне на функциите за сигурност на Услугата или свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет.Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някое от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, заявяваме или гарантираме, че използването на нашата Услуга от ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Услугата, ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахваме Услугата за неопределен период от време или да анулираме Услугата по всяко време, без да Ви уведомяваме.
Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността да използвате Услугата е на ваш собствен риск.Услугата и всички продукти и услуги, доставени до вас чрез Услугата, се предоставят (освен както е изрично посочено от нас) „както е“ и „както е налично“ за ваша употреба, без никакви представителства, гаранции или условия от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, пригодност за определена цел, дълготрайност, право на собственост и ненарушение.
В никакъв случай VIVIEU, нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за каквито и да било наранявания, загуби, претенции или всякакви преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение, пропуснати ползи, пропуснати приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или всякакви подобни щети, независимо дали се основават на договор, непозволено увреждане (включително небрежност) , строга отговорност или по друг начин, произтичащи от използването на която и да е от Услугата или продукти, закупени чрез Услугата, или за всеки друг иск, свързан по какъвто и да е начин с използването на Услугата или продукт от Ваша страна, включително, но не само, всякакви грешки или пропуски във всяко съдържание или всяка загуба или повреда от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на Услугата или всяко съдържание (или продукт), публикувано, предадено или по друг начин направено достъпно чрез Услугата, дори ако са уведомени за такава възможност .Тъй като някои щати или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива щати или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.

РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите нас и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, длъжностни лица, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, безвредни от всякакви претенции или искания , включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от нарушение от ваша страна на настоящите Правила и условия или документите, които те включват чрез препратка, или нарушение от ваша страна на закон или права на трета страна.


РАЗДЕЛ 15 - ДЕЛИМОСТ

В случай, че която и да е разпоредба от настоящите Общи условия бъде определена като незаконна, нищожна или неприложима, такава разпоредба ще бъде въпреки това изпълнима в най-пълната степен, разрешена от приложимото право, а неприложимата част ще се счита за бъдат отделени от настоящите Правила и условия, такова определяне няма да засегне валидността и изпълнимостта на други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и задълженията на страните, възникнали преди датата на прекратяване, остават в сила и след прекратяването на това споразумение за всички цели.
Тези Правила и условия са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас.Можете да прекратите настоящите Правила и условия по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато спрете да използвате нашия сайт.
Ако по наша преценка не успеете или ние подозираме, че не сте успели да спазите който и да е термин или разпоредба на тези Общи условия, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и/или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или част от тях).

РАЗДЕЛ 17 - ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът ни да упражним или наложим което и да е право или разпоредба на тези Правила и условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.
Тези Правила и условия и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и уреждат използването на Услугата от ваша страна, замествайки всякакви предишни или текущи споразумения, съобщения и предложения, устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Правилата и условията).
Всички неясноти в тълкуването на настоящите Правила и условия няма да се тълкуват срещу изготвящата страна.

РАЗДЕЛ 18 - ПРИЛАГАЩ ЗАКОН

Тези Правила и условия и всички отделни споразумения, чрез които ви предоставяме Услуги, се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Ирландия.

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Можете да прегледате най-актуалната версия на Правилата и условията по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от тези Правила и условия, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт.Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени.Продължаващото ви използване или достъп до нашия уебсайт или услугата след публикуването на каквито и да било промени в настоящите Правила и условия представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 20 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Въпроси относно Правилата и условията трябва да ни изпращате на info@viviebike.com