OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

W rowerach vivie.com, bardzo poważnie traktujemy Twoją prywatność.Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zabezpieczyć pokładane w nas zaufanie.Przeczytaj poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki prywatności.Korzystanie z Witryny oznacza akceptację naszej polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane, udostępniane i przetwarzane podczas odwiedzania lub dokonywania zakupów w viviebikes.com(łącznie „my”, „nas” lub „nasz”) .

DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY

Dane osobowe to informacje, które można wykorzystać do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika.Dane osobowe obejmują również dane anonimowe, które są powiązane z informacjami, które można wykorzystać do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika.Dane osobowe nie obejmują danych, które zostały nieodwracalnie zanonimizowane lub zagregowane w taki sposób, że nie mogą już umożliwiać nam, w połączeniu z innymi informacjami lub w inny sposób, identyfikacji użytkownika.

Przestrzegamy zasad legalności, legalności i przejrzystości, wykorzystujemy i przetwarzamy jak najmniej danych w ograniczonym zakresie oraz podejmujemy środki techniczne i administracyjne w celu ochrony bezpieczeństwa danych.Używamy danych osobowych, aby pomóc w weryfikacji kont i aktywności użytkowników, a także w celu promowania bezpieczeństwa i ochrony, na przykład poprzez monitorowanie oszustw i badanie podejrzanych lub potencjalnie nielegalnych działań lub naruszeń naszych warunków lub zasad.Takie przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na zapewnieniu bezpieczeństwa naszych produktów i usług.

Oto opis rodzajów danych osobowych, które możemy gromadzić i jak możemy je wykorzystywać:

ⅰ.Dane dotyczące korzystania z naszych usług i produktów:

Gdy odwiedzasz Witrynę, automatycznie zbieramy pewne informacje o Twoim urządzeniu, w tym informacje o Twojej przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej i niektórych plikach cookie zainstalowanych na Twoim urządzeniu.Ponadto, gdy przeglądasz Witrynę, zbieramy informacje o poszczególnych stronach internetowych lub produktach, które przeglądasz, jakie witryny lub wyszukiwane hasła odsyłają Cię do Witryny, a także informacje o sposobie interakcji z Witryną.Te automatycznie zbierane informacje nazywamy „Informacjami o urządzeniu”.

Gromadzimy Informacje o urządzeniu przy użyciu następujących technologii:

  1. „Pliki cookie” to pliki danych, które są umieszczane na Twoim urządzeniu lub komputerze i często zawierają anonimowy unikalny identyfikator.Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich wyłączania, odwiedź stronę http://www.wszystko o ciasteczkach.org.
  2. „Pliki dziennika” śledzą działania zachodzące w Witrynie i zbierają dane, w tym adres IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, strony odsyłające/wyjściowe oraz znaczniki daty/godziny.
  3. „Sygnały nawigacyjne”, „tagi” i „piksele” to pliki elektroniczne używane do zapisywania informacji o sposobie przeglądania Witryny.

.Dane, które podajesz:

Dodatkowo, gdy dokonujesz zakupu lub próbujesz dokonać zakupu za pośrednictwem Witryny, zbieramy od Ciebie pewne informacje, w tym Twoje imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, informacje dotyczące płatności (takie jak numer karty kredytowej/debetowej), adres e-mail oraz numer telefonu.Informacje te nazywamy „Informacjami o zamówieniu”.

Kiedy mówimy o „Danych osobowych” w niniejszej Polityce prywatności, mamy na myśli zarówno Informacje o urządzeniu, jak i Informacje o zamówieniach.

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Zgromadzone przez nas Informacje o zamówieniach wykorzystujemy do realizacji wszelkich zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny (w tym do przetwarzania informacji o płatnościach, organizowania wysyłki oraz dostarczania faktur i/lub potwierdzeń zamówień).Ponadto wykorzystujemy te Informacje o zamówieniu do:

  1. Nie będziemy wykorzystywać zbierania danych osobowych użytkowników jako głównego celu.
  2. Komunikować się z Tobą;
  3. Kontroluj nasze zamówienia pod kątem potencjalnego ryzyka lub oszustwa;
  4. Używamy gromadzonych informacji, aby poprawić Twoje wrażenia z korzystania z naszej strony internetowej oraz naszych produktów i usług;
  5. Nie wynajmujemy ani nie sprzedajemy tych informacji osobom trzecim.
  6. Bez Twojej zgody nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych ani zdjęć do celów reklamowych.

Zgromadzone przez nas Informacje o urządzeniu wykorzystujemy do wykrywania potencjalnych zagrożeń i oszustw (w szczególności adresu IP), a bardziej ogólnie do ulepszania i optymalizowania naszej Witryny (na przykład poprzez generowanie analiz dotyczących sposobu, w jaki nasi klienci przeglądają i wchodzić w interakcję z Witryną oraz oceniać sukces naszych kampanii marketingowych i reklamowych).

UDOSTĘPNIANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Udostępniamy Twoje dane osobowe tylko Shopify i Google.Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc.Zapewniają nam internetową platformę handlu elektronicznego, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi. Możesz przeczytać więcej o tym, jak Shopify wykorzystuje Twoje dane osobowe tutaj: https://www.zakupy.com/legal/privacy.Korzystamy również z Google Analytics, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Witryny. Możesz przeczytać więcej o tym, jak Google wykorzystuje Twoje dane osobowe tutaj: https://www.Google.com/intl/en/policies/privacy.

Na koniec możemy również udostępniać Twoje dane osobowe, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami, odpowiedzieć na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub inne zgodne z prawem żądanie informacji, które otrzymujemy, lub w inny sposób chronić nasze prawa.

Ponadto nie udostępnimy Twoich danych osobowych innym stronom trzecim.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Aby chronić Twoje dane osobowe, podejmujemy uzasadnione środki ostrożności i postępujemy zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi, aby upewnić się, że nie zostaną one niewłaściwie utracone, niewłaściwie wykorzystane, udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone.

Komunikacja z naszą Witryną jest prowadzona przy użyciu technologii szyfrowania Secure Socket Layer (SSL).Dzięki zastosowaniu przez nas technologii szyfrowania SSL wszystkie informacje przesyłane między Tobą a naszą witryną są zabezpieczone.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Ciasteczko to mały plik tekstowy, który został zapisany na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym i pobierany z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego podczas przyszłych wizyt. My używamy plików cookie, aby usprawnić i uprościć Twoją wizytę.Nie używamy plików cookie do przechowywania danych osobowych ani do ujawniania informacji stronom trzecim.

Istnieją dwa rodzaje plików cookies: stałe i tymczasowe (sesyjne).„Stałe” pliki cookies będą przechowywane w postaci plików na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym nie dłużej niż 12 miesięcy.Cookies sesyjne są przechowywane tymczasowo i znikają po zamknięciu sesji przeglądarki.

Jeśli wybierzesz opcję „zapamiętaj mnie” podczas logowania, użyjemy trwałych plików cookie do zapamiętania wybranej przez Ciebie strony startowej i zapisania Twoich danych.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES

Używamy plików cookie, aby dostarczać, chronić i ulepszać nasze produkty i usługi, na przykład poprzez personalizację treści, oferowanie i mierzenie reklam, zrozumienie zachowań użytkowników i zapewnianie bezpieczniejszego korzystania.Należy pamiętać, że określone pliki cookie, których możemy używać, różnią się w zależności od konkretnych stron internetowych i usług, z których korzystasz.

PLIKI COOKIES OSÓB TRZECICH

Udostępniamy niektóre dane osobowe partnerom strategicznym, którzy współpracują z nami w celu dostarczania naszych produktów i usług lub pomagają nam sprzedawać klientom.Dane osobowe będą udostępniane przez nas tym firmom wyłącznie w celu dostarczania lub ulepszania naszych produktów, usług i reklamy; nie będą udostępniane stronom trzecim do ich własnych celów marketingowych bez Twojej uprzedniej wyraźnej zgody.Używamy plików cookie stron trzecich do zbierania informacji statystycznych w formie zagregowanej w narzędziach analitycznych, takich jak Google Analytics.Stosowane pliki cookie to zarówno stałe, jak i tymczasowe pliki cookie (pliki cookie sesji).Trwałe pliki cookie nie mogą być przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym dłużej niż 24 miesiące.

UJAWNIANIE LUB PRZECHOWYWANIE, PRZESYŁANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

ⅰ.Wypełnienie obowiązków prawnych:

Ze względu na obowiązujące przepisy Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub kraju, w którym mieszka użytkownik, istnieją lub miały miejsce pewne akty prawne i należy spełnić określone obowiązki prawne.Przetwarzanie danych osobowych mieszkańców EOG --- Jak opisano poniżej, jeśli mieszkasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych będzie uzasadnione: Ilekroć potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, takie przetwarzanie będzie uzasadnione zgodnie z art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) („RODO”).

ⅱ.W celu rozsądnego wdrożenia lub zastosowania tego artykułu:

Możemy udostępniać dane osobowe wszystkim powiązanym z nami firmom.W przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, wydzielenia, przeniesienia, sprzedaży lub zbycia całości lub części naszej działalności, w tym w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym, możemy przenieść wszelkie i wszystkie dane osobowe odpowiedniej stronie trzeciej.Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli w dobrej wierze stwierdzimy, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw i skorzystania z dostępnych środków prawnych, wyegzekwowania naszych warunków, zbadania oszustwa lub ochrony naszych operacji lub użytkowników.

ⅲ.Zgodność z prawem i bezpieczeństwo lub ochrona innych praw

Może być konieczne — na mocy prawa, procesu prawnego, postępowania sądowego i/lub wniosków władz publicznych i rządowych w kraju zamieszkania użytkownika lub poza nim — ujawnienie przez nas danych osobowych.Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli uznamy, że ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inne kwestie o znaczeniu publicznym ujawnienie jest konieczne lub właściwe.

LINK

Vivierowery.com może zawierać linki do innych stron internetowych, a te linki nie są pod naszym nadzorem.Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ochronę prywatności lub zawartość tych stron, ale udostępniamy te linki, aby ułatwić odwiedzającym znalezienie dodatkowych informacji na określone tematy.

PRAWA AUTORSKIE

Zawartość tej strony jest chroniona prawem autorskim i stanowi własność viviebikes.kom

Pliki cookie to małe pliki, które witryna lub jej usługodawca przesyła na dysk twardy komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli jest to dozwolone).Pliki te umożliwiają systemowi witryny lub usługodawcy rozpoznanie Twojej przeglądarki oraz przechwycenie i zapamiętanie pewnych informacji.
Używamy plików cookie z korzyścią dla użytkowników.Przechowując nazwę użytkownika i hasło w pliku cookie, możesz logować się szybciej.Pliki cookie pomagają nam zapamiętywać i przetwarzać pozycje w Twoim koszyku, rozumieć i zapisywać Twoje preferencje na potrzeby przyszłych wizyt, śledzić reklamy i zbierać zagregowane dane o ruchu w witrynie i interakcjach w witrynie, abyśmy mogli zapewnić lepszą obsługę witryny w przyszłości i narzędzie.

WITRYNY I USŁUGI OSÓB TRZECICH

Czasami możemy według własnego uznania zadecydować o włączeniu lub udostępnieniu produktów lub usług stron trzecich w naszej witrynie.Te strony internetowe osób trzecich mają niezależne polityki prywatności.Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za treść i działania tych stron, do których prowadzą łącza.Niemniej jednak nadal jesteśmy zobowiązani do ochrony integralności naszej strony internetowej i jesteśmy otwarci na wszelkie opinie na temat tych witryn.Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie danych gromadzonych przez nas za pośrednictwem naszych produktów i usług.Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności dowolnej strony trzeciej przed przystąpieniem do korzystania z ich stron internetowych, produktów lub usług.

NIE ŚLEDŹ

Pamiętaj, że nie zmieniamy praktyk gromadzenia i wykorzystywania danych w naszej Witrynie, gdy widzimy sygnał Nie śledź z Twojej przeglądarki.

TWOJE PRAWA 

Prawo dostępu do informacji, które posiadamy na Twój temat.Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe na Twój temat przechowujemy, skontaktuj się z nami.

Zażądaj sprostowania swoich danych osobowych.Masz prawo do aktualizacji lub poprawienia swoich informacji, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

Poproś o usunięcie swoich danych osobowych.Masz prawo poprosić nas o usunięcie wszelkich danych osobowych, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie.

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami przez e-mail na  info@viviebike.com.

BEZPIECZEŃSTWO, INTEGRALNOŚĆ I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Kiedy składasz zamówienie za pośrednictwem Witryny, zachowamy Informacje o Twoim zamówieniu w naszej dokumentacji, chyba że i dopóki nie poprosisz nas o usunięcie tych informacji.Stosujemy rozsądne techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę i zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich danych oraz prawidłowe wykorzystanie gromadzonych przez nas danych.Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

NIELETNI

Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia.Nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób poniżej 18 roku życia.Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail info@viviebike.com.Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

ZMIANY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie.Zmiany i wyjaśnienia wchodzą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu na stronie internetowej. 

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić na przykład zmiany w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.Wszelkie wprowadzone zmiany będą publikowane tutaj.

TWOJA ZGODA

Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności witryny.Jeśli nie zgadzasz się ze zmienionym Oświadczeniem o ochronie prywatności skontaktuj się z nami, powstrzymaj się od korzystania z naszych produktów lub usług i skontaktuj się z nami w celu zamknięcia utworzonego konta.

JAK MOGĘ SIĘ Z TOBĄ SKONTAKTOWAĆ?

Zapraszamy do kontaktu przez e-mail, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące naszej Polityki prywatności.Jeśli chcesz: uzyskać dostęp, poprawić, zmodyfikować lub usunąć wszelkie dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, złożyć skargę lub po prostu chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym Specjalistą ds. Zgodności z Prywatnością pod adresem: info@viviebike.com