viviebike Inc.

Ostatnia aktualizacja 30 stycznia 2021 r.

Poniższe warunki mają zastosowanie do kart podarunkowych viviebike („Karty podarunkowe”).

1. Zakup i korzystanie z karty podarunkowej.

Karty podarunkowe można kupić online w sklepie internetowym viviebikes.com. Karty podarunkowe można realizować w naszych sklepach lub na naszej stronie internetowej. Zakup i realizacja kart podarunkowych nie są objęte żadnymi podatkami. Pamiętaj, że karty podarunkowe zakupione na naszej stronie internetowej (viviebikes.com) można wykorzystać tylko na naszej stronie internetowej.

2. Zrealizuj kartę podarunkową.

Karty podarunkowe można wymienić na zakup kwalifikujących się towarów i usług online na stronie viviebikes.com.

3. Bez wygaśnięcia ani opłat.

Karty podarunkowe nie tracą ważności. Nie ma opłat za brak aktywności ani innych opłat związanych z kartami podarunkowymi.

4. Dostawa kart podarunkowych zakupionych online.

Karty podarunkowe zakupione online za pośrednictwem viviebikes.com są dostarczane w formie cyfrowej i zostaną przesłane pocztą elektroniczną bezpośrednio do kupującego lub osoby wskazanej przez kupującego jako odbiorca.  Cyfrowe karty podarunkowe są wysyłane e-mailem bezpośrednio do kupującego lub osoby wskazanej przez kupującego jako odbiorca i zwykle docierają w ciągu kilku godzin po złożeniu zamówienia. Pamiętaj, że viviebike nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dostarczenie cyfrowej karty podarunkowej z powodu wprowadzenia nieprawidłowego adresu e-mail.

5. Ryzyko utraty, bezzwrotne, nieprzeznaczone do odsprzedaży.

viviebike nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione Karty Podarunkowe. Zgubionych lub skradzionych Kart Podarunkowych nie można wymienić. Wszystkie transakcje sprzedaży kart podarunkowych są ostateczne i nie podlegają zwrotowi. Kart podarunkowych nie można przenosić na inną kartę podarunkową ani wymieniać na gotówkę, czek lub kredyt (z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo). Karty podarunkowe należy traktować jak gotówkę i odpowiednio je zabezpieczyć. viviebike zastrzega sobie prawo do odmowy honorowania Karty Podarunkowej, jeśli viviebike ma uzasadnione podejrzenia, że ​​Karta Podarunkowa została uzyskana w sposób nieuczciwy lub nielegalny.

6. Zapytanie o saldo.

Jeśli chcesz sprawdzić saldo swoich kart podarunkowych, odwiedź viviebike Centrum pomocy i prześlij prośbę.


7. Generał.

Kupując, używając lub akceptując Karty Podarunkowe, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Karty Podarunkowej. viviebike zastrzega sobie prawo do (1) modyfikacji lub zmiany warunków Karty Podarunkowej w dowolnym momencie; (2) unieważnić Karty Podarunkowe bez zwrotu kosztów, anulować lub ograniczyć zamówienia, zawiesić lub zakończyć możliwość korzystania z naszych usług, jeśli viviebike podejrzewa, że ​​Karta Podarunkowa została uzyskana, wykorzystana, zastosowana w sposób oszukańczy, niezgodny z prawem lub z naruszeniem niniejszego Regulaminu Karty Podarunkowej .