FORVIEW

Tá an suíomh Gréasáin seo á oibriú ag VIVI.Ar fud an tsuímh, tagraíonn na téarmaí “muid”, “sinn” agus “ár” do VIVI.Cuireann VIVI an suíomh Gréasáin seo ar fáil, lena n-áirítear an fhaisnéis, na huirlisí agus na Seirbhísí go léir atá ar fáil ón suíomh seo duitse, an t-úsáideoir, ar choinníoll go nglacfaidh tú leis na téarmaí, coinníollacha, polasaithe agus fógraí go léir atá luaite anseo.

Trí chuairt a thabhairt ar ár suíomh agus/nó rud éigin a cheannach uainn, glacann tú páirt inár “Seirbhís” agus aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas (“Téarmaí agus Coinníollacha”, “ Téarmaí”), lena n-áirítear na téarmaí agus na coinníollacha breise agus na beartais dá dtagraítear anseo agus/nó atá ar fáil trí hipearnasc.Baineann na Téarmaí agus Coinníollacha seo le gach úsáideoir an tsuímh, lena n-áirítear gan teorainn úsáideoirí ar brabhsálaithe, díoltóirí, custaiméirí, ceannaithe agus/nó ranníocóirí ábhair iad.

Léigh na Téarmaí agus Coinníollacha seo go cúramach le do thoil roimh rochtain a fháil ar ár suíomh Gréasáin nó roimh úsáid a bhaint as.Trí rochtain a fháil ar aon chuid den suíomh nó trí úsáid a bhaint as, aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na Téarmaí agus Coinníollacha seo.Mura n-aontaíonn tú le téarmaí agus coinníollacha uile an chomhaontaithe seo, ní fhéadfaidh tú rochtain a fháil ar an suíomh Gréasáin ná aon Seirbhísí a úsáid.Má mheastar na Téarmaí agus Coinníollacha seo mar thairiscint, tá glacadh teoranta go sainráite do na Téarmaí agus Coinníollacha seo.

Beidh aon ghnéithe nó uirlisí nua a chuirtear leis an stór reatha faoi réir na dTéarmaí agus Coinníollacha freisin.Is féidir leat an leagan is déanaí de na Téarmaí agus Coinníollacha a athbhreithniú ag am ar bith ar an leathanach seo.Coimeádaimid an ceart chun aon chuid de na Téarmaí agus Coinníollacha seo a nuashonrú, a athrú nó a athsholáthar trí nuashonruithe agus/nó athruithe ar ár suíomh Gréasáin a phostáil.Is ortsa atá an fhreagracht an leathanach seo a sheiceáil go tréimhsiúil le haghaidh athruithe.Is ionann do úsáid leanúnach nó rochtain ar an suíomh Gréasáin tar éis aon athruithe a phostáil agus glacadh leis na hathruithe sin.

Tá ár siopa á óstáil ar Shopify Inc.Soláthraíonn siad ardán ríomhthráchtála ar líne dúinn a ligeann dúinn ár gcuid táirgí agus Seirbhísí a dhíol leat.

RANNÁN 1 - TÉARMAÍ SIOPA AR LÍNE

Trí aontú leis na Téarmaí agus Coinníollacha seo, léiríonn tú go bhfuil tú ar a laghad d’aois an tromlaigh i do stát nó cúige cónaithe, nó go bhfuil tú in aois an tromlaigh i do stát nó cúige cónaithe agus tú. gur thug tú do thoiliú dúinn cead a thabhairt d’aon duine de do mhionchleithiúnaithe an suíomh seo a úsáid.
Ní féidir leat ár gcuid táirgí a úsáid chun aon chríche mídhleathach nó neamhúdaraithe agus ní fhéadfaidh tú, agus tú ag úsáid na Seirbhíse, aon dlíthe i do dhlínse a shárú (lena n-áirítear dlíthe cóipchirt ach gan a bheith teoranta dóibh).
Ní féidir leat péisteanna ná víris ar bith nó cód millteach ar bith a tharchur.
Mar thoradh ar shárú nó sárú ar aon cheann de na Téarmaí cuirfear deireadh láithreach le do Sheirbhísí.

RANNÁN 2 - COINNÍOLLACHA GINEARÁLTA

Coimeádaimid an ceart chun Seirbhís a dhiúltú d’aon duine ar chúis ar bith ag am ar bith.
Tuigeann tú gur féidir d’inneachar (gan faisnéis cárta creidmheasa san áireamh) a aistriú gan chriptiú agus go mbeadh (a) tarchur thar líonraí éagsúla i gceist; agus (b) athruithe chun ceanglais theicniúla a bhaineann le líonraí nó feistí nasctha a chomhlíonadh agus oiriúnú dóibh.Déantar faisnéis cárta creidmheasa a chriptiú i gcónaí le linn aistrithe thar líonraí.
Aontaíonn tú gan aon chuid den tSeirbhís a atáirgeadh, a dhúbailt, a chóipeáil, a dhíol, a athdhíol nó a shaothrú, úsáid na Seirbhíse, nó rochtain ar an tSeirbhís nó aon teagmháil ar an suíomh Gréasáin trína ndéanann an tSeirbhís a sholáthar, gan cead sainráite i scríbhinn uainn.
Tá na ceannteidil a úsáidtear sa chomhaontú seo san áireamh mar áis amháin agus ní chuirfidh siad teorainn leis na Téarmaí seo ná ní dhéanfaidh siad difear ar bhealach eile.

MÍR 3 - CRUINNEAS, IOMLÁNACHT AGUS TRÁTHÚLACHT FAISNÉISE

Nílimid freagrach mura bhfuil an t-eolas a chuirtear ar fáil ar an suíomh seo cruinn, iomlán nó reatha.Cuirtear an t-ábhar ar an láithreán seo ar fáil mar fhaisnéis ghinearálta amháin agus níor cheart brath air nó a úsáid mar an t-aon bhunús chun cinntí a dhéanamh gan dul i gcomhairle le foinsí faisnéise príomhúla, níos cruinne, níos iomláine nó níos tráthúla.Is ar do phriacal féin a bheifear ag brath ar an ábhar ar an láithreán seo.
D’fhéadfadh eolas stairiúil áirithe a bheith ar an suíomh seo.Ní gá go bhfuil faisnéis stairiúil reatha agus cuirtear ar fáil í le haghaidh tagartha amháin.Coimeádaimid an ceart chun ábhar an tsuímh seo a mhodhnú am ar bith, ach níl aon oibleagáid orainn aon fhaisnéis ar ár láithreán a nuashonrú.Aontaíonn tú go bhfuil tú freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar athruithe ar ár suíomh.

MÍR 4 - MODHNUITHE AR AN TSEIRBHÍS AGUS PRAGHASANNA

Féadfaidh praghsanna ár dtáirgí a athrú gan fógra.
Coimeádaimid an ceart ag am ar bith an tSeirbhís (nó aon chuid nó ábhar di) a mhodhnú nó a scor gan fógra ag am ar bith.
Ní bheidh muid faoi dhliteanas duitse ná d’aon tríú páirtí as aon mhodhnú, athrú praghais, fionraí nó scor den tSeirbhís.

ALT 5 - TÁIRGÍ NÓ SEIRBHÍSÍ (má bhaineann)

D’fhéadfadh go mbeadh táirgí nó Seirbhísí áirithe ar fáil go heisiach ar líne tríd an suíomh Gréasáin.D’fhéadfadh cainníochtaí teoranta a bheith ag na táirgí nó na Seirbhísí seo agus ní féidir iad a thabhairt ar ais nó a mhalartú ach amháin de réir ár mBeartas Aisíocaíochta.
Tá gach iarracht déanta againn dathanna agus íomhánna ár dtáirgí atá le feiceáil sa siopa a thaispeáint chomh cruinn agus is féidir.Ní féidir linn ráthaíocht a thabhairt go mbeidh taispeáint mhonatóra do ríomhaire cruinn.
Coimeádaimid an ceart, ach níl aon oibleagáid orainn, díolachán ár dtáirgí nó ár Seirbhísí a theorannú d’aon duine, réigiún geografach nó dlínse.Féadfaimid an ceart seo a fheidhmiú ar bhonn cás ar chás.Coimeádaimid an ceart teorainn a chur le cainníochtaí aon táirgí nó Seirbhísí a chuirimid ar fáil.Tá gach tuairisc ar tháirgí nó ar phraghsáil táirgí faoi réir athraithe ag am ar bith gan fógra, faoi rogha linne amháin.Coimeádaimid an ceart deireadh a chur le haon táirge ag am ar bith.Tá aon tairiscint ar aon táirge nó Seirbhís a dhéantar ar an láithreán seo ar neamhní nuair a thoirmisctear é.
Ní bharántaímid go gcomhlíonfaidh cáilíocht aon táirgí, Seirbhísí, faisnéise, nó ábhair eile a cheannaíonn tú nó a gheobhaidh tú d’ionchais, nó go gceartófar aon earráidí sa tSeirbhís.

MÍR 6 - EOLAS BILLEÁLA AGUS CUNTAIS CRUINN

Coimeádaimid an ceart diúltú d’aon ordú a chuireann tú linn.Féadfaimid, de réir ár rogha féin amháin, cainníochtaí a cheannaítear in aghaidh an duine, in aghaidh an teaghlaigh nó in aghaidh an ordaithe a theorannú nó a chealú.D’fhéadfadh go n-áireofaí ar na srianta sin orduithe arna gcur ag an gcuntas custaiméara céanna nó faoi, an cárta creidmheasa céanna, agus/nó orduithe a úsáideann an seoladh billeála agus/nó seolta céanna.Sa chás go ndéanaimid ordú a athrú nó a chealú, is féidir linn iarracht a dhéanamh fógra a thabhairt duit trí theagmháil a dhéanamh leis an seoladh ríomhphoist agus/nó seoladh billeála/uimhir theileafóin a soláthraíodh ag an am a rinneadh an t-ordú.Coimeádaimid an ceart chun orduithe a theorannú nó a thoirmeasc ar dealraitheach, inár mbreithiúnas aonair, gur déileálaithe, athdhíoltóirí nó dáileoirí iad.

Aontaíonn tú faisnéis reatha, iomlán agus chruinn maidir le ceannach agus cuntas a sholáthar do gach ceannachán a dhéantar ag ár siopa.Aontaíonn tú do chuntas agus faisnéis eile a nuashonrú go pras, lena n-áirítear do sheoladh ríomhphoist agus uimhreacha cártaí creidmheasa agus dátaí éaga, ionas gur féidir linn d’idirbhearta a chur i gcrích agus teagmháil a dhéanamh leat de réir mar is gá.

Le haghaidh tuilleadh sonraí, athbhreithnigh ár mBeartas Aisíocaíochta.

RANNÁN 7 - Uirlisí ROGHNACHA

Féadfaimid rochtain a sholáthar duit ar uirlisí tríú páirtí nach ndéanaimid monatóireacht orthu ná nach bhfuil aon smacht ná ionchur againn orthu.
Admhaíonn tú agus aontaíonn tú go gcuirfimid rochtain ar a leithéid d’uirlisí “mar atá” agus “mar atá ar fáil” ar fáil gan aon bharántas, uiríll nó coinníollacha de chineál ar bith agus gan aon fhormhuiniú.Ní bheidh aon dliteanas orainn a eascraíonn as nó a bhaineann le húsáid uirlisí roghnacha tríú páirtí.
Is ar do phriacal agus ar do rogha féin go hiomlán aon úsáid a bhaineann tú as na huirlisí roghnacha a thairgtear tríd an suíomh agus ba chóir duit a chinntiú go bhfuil tú eolach ar na téarmaí ar a gcuireann an t-uirlisí ar fáil agus go gceadaíonn tú iad. soláthróir(í) tríú páirtí ábhartha.
Féadfaimid freisin, amach anseo, Seirbhísí agus/nó gnéithe nua a thairiscint tríd an suíomh Gréasáin (lena n-áirítear scaoileadh uirlisí agus acmhainní nua).Beidh gnéithe agus/nó Seirbhísí nua den sórt sin faoi réir na dTéarmaí agus na gCoinníollacha seo freisin.

ALT 8 - NAISC TRÍÚ PÁIRTITHE

D’fhéadfadh ábhair ó thríú páirtithe a bheith san áireamh in ábhar, táirgí agus Seirbhísí áirithe atá ar fáil tríd ár Seirbhís.
D’fhéadfadh naisc tríú páirtí ar an suíomh seo tú a threorú chuig láithreáin ghréasáin tríú páirtí nach bhfuil cleamhnaithe linn.Nílimid freagrach as ábhar nó cruinneas a scrúdú nó a mheas agus ní bharántas agus ní bheidh aon dliteanas nó freagracht orainn as aon ábhar nó suíomhanna gréasáin tríú páirtí, nó as aon ábhar, táirgí nó seirbhísí eile de chuid tríú páirtithe.
Níl muid faoi dhliteanas i leith aon dochar nó damáistí a bhaineann le ceannach nó úsáid earraí, Seirbhísí, acmhainní, ábhair, nó aon idirbhearta eile a dhéantar maidir le haon láithreáin ghréasáin tríú páirtí.Déan athbhreithniú cúramach le do thoil ar bheartais agus ar chleachtais an tríú páirtí agus cinntigh go dtuigeann tú iad sula ndéanann tú aon idirbheart.Ba cheart gearáin, éilimh, ábhair imní nó ceisteanna maidir le táirgí tríú páirtí a dhíriú chuig an tríú páirtí.

ALT 9 - BARÚLACHA ÚSÁIDEOIRÍ, AISEOLAS AGUS AIGHNEACHTAÍ EILE

Má sheolann tú, ar ár n-iarratas, aighneachtaí sonracha áirithe (iontrálacha comórtais mar shampla) nó gan iarratas uainn, seolann tú smaointe cruthaitheacha, moltaí, moltaí, pleananna, nó ábhair eile, cibé acu ar líne, trí ríomhphost , tríd an bpost, nó eile (le chéile, ‘tráchtanna’), aontaíonn tú go bhféadfaimid, ag am ar bith, gan srian, eagarthóireacht a dhéanamh, cóipeáil, foilsiú, scaipeadh, aistriú agus úsáid eile in aon mheán aon tuairimí a chuireann tú ar aghaidh chugainn .Táimid agus ní bheidh aon oibleagáid orainn (1) aon tuairimí a choinneáil faoi rún; (2) cúiteamh a íoc as aon tuairimí; nó (3) freagra a thabhairt ar aon tuairimí.
Féadfaimid, ach níl aon oibleagáid orainn, monatóireacht, eagarthóireacht nó baint a dhéanamh ar ábhar a chinnimid de réir ár rogha féin amháin a bheith neamhdhleathach, maslach, bagrach, leabhlach, clúmhillteach, pornagrafach, gáirsiúil nó míchuí ar bhealach eile nó sháraíonn sé maoin intleachtúil aon pháirtí nó na Téarmaí agus Coinníollacha seo.
Aontaíonn tú nach sáróidh do thuairimí aon cheart de chuid aon tríú páirtí, lena n-áirítear cóipcheart, trádmharc, príobháideacht, pearsantacht nó ceart pearsanta nó dílsithe eile.Aontaíonn tú freisin nach mbeidh ábhar leabhlach nó mídhleathach, maslach nó gáirsiúil i do thuairimí, nó nach mbeidh aon víreas ríomhaire nó malware eile ann a d'fhéadfadh cur isteach ar aon bhealach ar oibriú na Seirbhíse nó aon láithreán gréasáin gaolmhar.Ní fhéadfaidh tú seoladh ríomhphoist bréagach a úsáid, ligean ort gur duine eile seachas tú féin é, ná sinn nó tríú páirtithe a chur amú ar bhealach eile maidir le bunús aon tuairimí.Is tusa amháin atá freagrach as aon tuairimí a thugann tú agus as a gcruinneas.Ní ghlacaimid freagracht ar bith agus ní ghlacaimid aon dliteanas as aon tuairimí a phostálann tú féin nó aon tríú páirtí.

ALT 10 - EOLAS PEARSANTA

Tá do chur isteach faisnéise pearsanta tríd an siopa á rialú ag ár bPolasaí Príobháideachta.

MÍR 11 - EARRÁIDÍ, EARRÁIDÍ AGUS EARRÁIDÍ

Ó am go chéile d’fhéadfadh go mbeadh faisnéis ar ár suíomh nó sa tSeirbhís ina bhfuil earráidí clóghrafacha, míchruinneas nó easnaimh a d’fhéadfadh baint a bheith acu le tuairiscí táirge, praghsáil, promóisin, tairiscintí, táillí seolta táirgí, amanna iompair agus infhaighteacht.Coimeádaimid an ceart chun aon earráidí, míchruinneas nó easnaimh a cheartú, agus faisnéis a athrú nó a nuashonrú nó orduithe a chealú má tá aon fhaisnéis sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar míchruinn ag am ar bith gan fógra roimh ré (lena n-áirítear tar éis duit d'ordú a chur isteach) .
Ní ghlacaimid faoi aon oibleagáid faisnéis sa tSeirbhís nó ar aon suíomh Gréasáin gaolmhar a nuashonrú, a leasú nó a shoiléiriú, lena n-áirítear gan teorainn, faisnéis phraghsála, ach amháin mar a cheanglaítear le dlí.Níor cheart glacadh leis go dtugann aon nuashonrú nó dáta athnuachana sonraithe a chuirtear i bhfeidhm sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar le fios go bhfuil an fhaisnéis go léir sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar athraithe nó nuashonraithe.

ALT 12 - ÚSÁIDÍ TOSCAIR

Chomh maith le toirmisc eile mar atá leagtha amach sna Téarmaí agus Coinníollacha, tá cosc ​​ort an suíomh nó an t-ábhar a úsáid: (a) chun aon chríche neamhdhleathach; (b) iarraidh ar dhaoine eile aon ghníomhartha neamhdhleathacha a dhéanamh nó páirt a ghlacadh iontu; (c) chun aon rialacháin, rialacha, dlíthe, nó deasghnátha áitiúla idirnáisiúnta, cónaidhme, cúige nó stáit a shárú; (d) ár gcearta maoine intleachtúla nó cearta maoine intleachtúla daoine eile a shárú nó a shárú; (e) ciapadh, mí-úsáid, masla, dochar a dhéanamh, clúmhilleadh, clúmhilleadh, díspeagadh, imeaglú nó idirdhealú a dhéanamh ar bhonn inscne, claonadh gnéasach, reiligiún, eitneachas, cine, aois, bunús náisiúnta nó míchumas; (f) faisnéis bhréagach nó mhíthreorach a thíolacadh; (g) víris nó aon chineál eile de chód mailíseach a uaslódáil nó a tharchur a úsáidfear nó a fhéadfar a úsáid ar aon bhealach a dhéanfaidh difear d’fheidhmiúlacht nó d’oibriú na Seirbhíse nó aon suíomh Gréasáin gaolmhar, suíomhanna gréasáin eile, nó an Idirlín; (h) faisnéis phearsanta daoine eile a bhailiú nó a rianú; (i) turscar, phish, pharm, leithscéal, damhán alla, crawl, nó scrape; (j) chun aon chríche graosta nó mímhorálta; nó (k) cur isteach ar ghnéithe slándála na Seirbhíse nó aon láithreáin ghréasáin ghaolmhara, suíomhanna gréasáin eile, nó an Idirlín nó dul timpeall orthu.Coimeádaimid an ceart deireadh a chur le d’úsáid as an tSeirbhís nó as aon láithreán gréasáin gaolmhar chun aon cheann de na húsáidí toirmiscthe a shárú.

ALT 13 - SÉANADH BARÁNTA; TEORANNÚ DLITEANAS

Ní ráthaíocht, ní ionann ná barántaímid go mbeidh d’úsáid as ár Seirbhís gan bhriseadh, tráthúil, slán nó saor ó earráidí.
Ní bharántas againn go mbeidh na torthaí a d’fhéadfaí a fháil ó úsáid na Seirbhíse cruinn nó iontaofa.
Aontaíonn tú gur féidir linn an tSeirbhís a bhaint ó am go chéile ar feadh tréimhsí éiginnte ama nó an tSeirbhís a chur ar ceal am ar bith, gan fógra a thabhairt duit.
Aontaíonn tú go sainráite gur leatsa amháin atá do phriacal maidir le húsáid na Seirbhíse nó mura bhfuil tú in ann an tSeirbhís a úsáid.Cuirtear an tSeirbhís agus gach táirge agus Seirbhís a sheachadtar chugat tríd an tSeirbhís (ach amháin mar atá ráite go sainráite againn) ar fáil ‘mar atá’ agus ‘mar atá ar fáil’ le haghaidh úsáide, gan aon ionadaíocht, barántas nó coinníollacha de chineál ar bith, go sainráite nó intuigthe, lena n-áirítear gach barántas intuigthe nó coinníollacha indíoltachta, cáilíocht indíolta, oiriúnacht chun críche áirithe, marthanacht, teideal, agus neamh-sárú.
Ní bheidh VIVIEU, ár stiúrthóirí, ár n-oifigigh, ár bhfostaithe, cleamhnaithe, gníomhairí, conraitheoirí, intéirnigh, soláthraithe, soláthraithe seirbhíse nó ceadúnaithe faoi dhliteanas i leith aon ghortaithe, caillteanas, éilimh nó aon ghortaithe, damáistí indíreacha, teagmhasacha, pionósacha, speisialta nó iarmhartacha de chineál ar bith, lena n-áirítear, gan teorainn, brabúis caillte, ioncam caillte, coigilteas caillte, cailleadh sonraí, costais athsholáthair, nó aon damáistí dá samhail, cibé acu atá siad bunaithe i gconradh, tort (lena n-áirítear faillí) , dliteanas docht nó eile, a eascraíonn as úsáid a bhaint as aon chuid den tSeirbhís nó as aon táirgí a fuarthas ag baint úsáide as an tSeirbhís, nó as aon éileamh eile a bhaineann ar bhealach ar bith le húsáid na Seirbhíse nó aon táirge, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, aon earráidí nó easnaimh in aon ábhar, nó aon chaillteanas nó damáiste de chineál ar bith a thabhaítear mar thoradh ar úsáid na Seirbhíse nó aon ábhar (nó táirge) a phostáiltear, a tharchuirtear, nó a chuirtear ar fáil ar bhealach eile tríd an tSeirbhís, fiú má chuirtear in iúl dóibh go bhféadfaí iad a úsáid. .Toisc nach gceadaíonn roinnt stát nó dlínsí eisiamh nó teorannú dliteanais i leith damáistí iarmhartacha nó teagmhasacha, sna stáit nó sna dlínsí sin, beidh ár ndliteanas teoranta don mhéid is mó a cheadaítear le dlí.

ALT 14 - SLÁNDÁLA

Aontaíonn tú sinne agus ár máthairchuideachta, fochuideachtaí, cleamhnaithe, comhpháirtithe, oifigeach, stiúrthóirí, gníomhairí, conraitheoirí, ceadúnaithe, soláthraithe seirbhíse, fochonraitheoirí, soláthraithe, intéirnigh agus fostaithe a shlánú, a chosaint agus a choinneáil neamhdhíobhálach ó aon éileamh nó éileamh. , lena n-áirítear táillí réasúnacha aturnaetha, arna ndéanamh ag aon tríú páirtí mar gheall ar nó ag eascairt as do shárú ar na Téarmaí agus Coinníollacha seo nó na doiciméid a ionchorpraíonn siad faoi threoir, nó do shárú ar aon dlí nó cearta tríú páirtí.


ALT 15 - DÉAGACHTACHT

I gcás go gcinnfear go bhfuil aon fhoráil de na Téarmaí agus Coinníollacha seo neamhdhleathach, ar neamhní nó neamh-infheidhmithe, beidh an fhoráil sin in-fhorghníomhaithe mar sin féin a mhéid a cheadaítear leis an dlí is infheidhme, agus measfar an chuid neamh-infheidhmithe a bheith ann. a dheighilt ó na Téarmaí agus na Coinníollacha seo, ní dhéanfaidh an cinneadh sin difear do bhailíocht agus in-fhorghníomhaitheacht aon fhorálacha eile a bheidh fágtha.

ALT 16 - CRÍOCHNÚ

Maidir le hoibleagáidí agus dliteanais na bpáirtithe arna dtabhú roimh an dáta foirceanta tar éis fhoirceannadh an chomhaontaithe seo chun gach críche.
Tá na Téarmaí agus Coinníollacha seo i bhfeidhm mura rud é agus go dtí go bhfoirceannann tusa nó sinne.Féadfaidh tú na Téarmaí agus Coinníollacha seo a fhoirceannadh ag am ar bith trí chur in iúl dúinn nach mian leat ár Seirbhísí a úsáid a thuilleadh, nó nuair a scoirfidh tú d’úsáid ár suíomh.
Má theipeann ort inár mbreithiúnas aonair, nó má tá amhras orainn gur theip ort, aon téarma nó foráil de na Téarmaí agus Coinníollacha seo a chomhlíonadh, féadfaimid an comhaontú seo a fhoirceannadh tráth ar bith gan fógra agus beidh tú fós faoi dhliteanas i leith na suimeanna go léir atá dlite go dtí an dáta foirceanta agus an dáta sin san áireamh; agus/nó rochtain ar ár Seirbhísí (nó aon chuid díobh) a dhiúltú duit dá réir.

ALT 17 - AN COMHAONTÚ IOMLÁN

Ní tharscaoileadh ceart nó forála den sórt sin é mainneachtain orainn aon cheart nó foráil de na Téarmaí agus Coinníollacha seo a fheidhmiú nó a fhorghníomhú.
Is ionann na Téarmaí agus na Coinníollacha seo agus aon bheartais nó rialacha oibriúcháin a phostálann muid ar an suíomh seo nó maidir leis an tSeirbhís agus an comhaontú agus an tuiscint iomlán idir tú féin agus sinne agus rialaíonn sé d’úsáid as an tSeirbhís, ag ionadú aon chomhaontuithe, cumarsáidí agus tograí roimh ré nó comhaimseartha, bídís ó bhéal nó i scríbhinn, idir tú féin agus sinne (lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, aon leaganacha roimhe seo de na Téarmaí agus Coinníollacha).
Ní dhéanfar aon débhríochtaí i léiriú na dTéarmaí agus na gCoinníollacha seo a fhorléiriú i gcoinne an pháirtí dréachtaithe.

ALT 18 - DLÍ RIALAITHE

Beidh na Téarmaí agus na Coinníollacha seo agus aon chomhaontuithe ar leith trína gcuirimid Seirbhísí ar fáil duit á rialú ag dlíthe na hÉireann agus arna bhforléiriú de réir dhlíthe na hÉireann.

ALT 19 - ATHRUITHE AR THÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA

Is féidir leat an leagan is déanaí de na Téarmaí agus Coinníollacha a athbhreithniú am ar bith ar an leathanach seo.
Coimeádaimid an ceart, dár rogha féin amháin, aon chuid de na Téarmaí agus Coinníollacha seo a nuashonrú, a athrú nó a athsholáthar trí nuashonruithe agus athruithe a phostáil ar ár suíomh Gréasáin.Is ortsa atá an fhreagracht seiceáil a dhéanamh ar ár suíomh Gréasáin ó am go chéile le haghaidh athruithe.Is ionann do úsáid leanúnach nó rochtain ar ár suíomh Gréasáin nó ar an tSeirbhís tar éis postáil aon athruithe ar na Téarmaí agus Coinníollacha seo agus glacadh leis na hathruithe sin.

ALT 20 - EOLAS TEAGMHÁLA

Ba cheart ceisteanna faoi na Téarmaí agus Coinníollacha a sheoladh chugainn ag info@viviebike.com